detalj av innerdörrshandtag
insida av ytterdörr i teak

STILGUIDE

Vi bygger tidstypiska ytterdörrar och innerdörrar till dig som vill behålla stilen och känslan på din villa. Sidan är till för att inspirera och hjälpa dig att välja ytterdörrar, innerdörrar och design av entréer. Ibland har ni redan så gamla fina handgjorda dörrar att vi råder er att inte byta utan att istället renovera era hantverkspärlor till dörrar. Vi hoppas att stilguiden hjälper dig att välja trädörrar som varar länge!

1930 - TAL

1930 talet var ett turbulent decennium som började med en världsomfattande depression och avslutades med starten på andra världskriget. Under denna tid fick Sverige en bättre arbetslöshetsförsäkring och rätt till semester. Pensionärerna fick bättre pensioner. Under 1930 talet kunde man se ljudfilmer på biograferna och radiolyssnandet tog fart. Bilismen började breda ut sig på 30-talet.

30-tals funkis hus
funkis hus från 1940-talet

1940 - TAL

ÅTERHÅLLSAMHET. Under första halvan av 1940-talet rasade andra världskriget. Efter krigsslutet 1945 satte utvecklingen fart och en högkonjunktur startade. Under 1940-talet började en urbanisering pga industrialiseringen vilket ledde till bostadsbrist i städerna.

1950 - TAL

Sverige som hade sin industri och infrastruktur intakt efter andra världskriget blomstrade med omfattande export till de krigsdrabbade länderna. Statliga lån hjälpte svenskarna att bygga sig ur trångboddheten med en internationell sett hög standard. Mycket nya fenomen såg dagens ljus detta årtionde. Tvätt- och diskmaskiner och frysar underlättade arbetet i hemmen. Sveriges första TV-program sändes. Bättre bilar och vägar och gjorde att privatbilismen växte, en ungdomskultur växte fram och de första svenskarna åkte på charterresa.

50-tals hus och ytterdörr
60-tal arkitektur

1960 - TAL

Under första halvan av 1960-talet var det högkonjunktur i Sverige och resten av västvärlden. Industrierna gick på högvarv och efterfrågan på arbetskraft var stor. Hemmafrun försvann som ideal och arbetskraft lämnade landsbygden för städerna. Villabyggandet fick sitt verkliga genombrott. Ja, det sker många tekniska kliv framåt och tiden kallas i efterhand för ”rekordåren”.

1970 - TAL

1970-talet inleddes med en oljekris som följdes av en lågkonjunktur. Denna tid kan beskrivas som en brytningstid mellan industri- och tjänstesamhälle. Under 1970-talet slog miljötänkande igenom på allvar, vilket i Sverige bland annat yttrade sig i gröna vågen.

70-tals villa
80-tals villa

1980 - TAL

Efter en lågkonjunktur under 70-talet gick Sverige under 1980-talet in i en ekonomisk högkonjunktur, som brukar kallas för det ”glada 80-talet”. 1980-talet började med stora spänningar i det ”kalla kriget” som senare upplöstes i och med Berlinmurens fall. Under 80-talet kom vi att använda de första datorerna både på jobbet och i hemmet. Även de första mobiltelefonerna började säljas med dagens mått mätt gigantiska batterier.

1990 - TAL

Högkonjunkturen från 1980-talets slut varade fram till 1991 då den svenska fastighetsbranschen kollapsade. Den svenska kronan släpptes fri och i realiteten blev det en snabb försvagning av kronans värde. Räntorna chockhöjdes. Först mot slutet av decenniet återhämtade sig ekonomin med den nya IT tekniken som motor. Internet gjorde entré hos de svenska familjerna och den ekonomiska globaliseringen spreds i snabb takt.

vitt 90-tals hus
modernt hus i trä

2000 - TAL

Tiden efter millennieskiftet präglades av den nya informationstekniken. Samhällsekonomin gick in i en ekonomisk bubbla som slutade i IT-crashen. Ekonomin återhämtade sig och från mitten av decenniet rådde högkonjunktur. Under hösten 2008 drabbades hela världen av finanskrisen som en bolånekris i USA.

Varukorg

Vi har semesterstängt v.28-31. Galleriet i Bovallstrand är öppet tis-torsdag kl.15-17.

X